Velkommen til Kong Olav


Det tidligere hurtigruteskipet Kong Olav ligger idag i en grunn kanal ett steinkast fra riksveien midt i mellom Ranong og Chumpon i Thailand. Skipet lar seg i dag ikke lengre redde, eller flytte, og det er derfor ytterst sansynlig at skipet nå har kommet til sitt endepunkt. 

2005 05 02KongOlavoffSonIslandMy-1-1


Skipet ble solgt våren 1997 og forlot Bergen den 2. juli med kurs for Bangkok, Thailand. Kongen skulle i første omgang brukes som dykkerplatform og hotell ved Similan Island, men på grun av den økonomiske krisen som rammet syd-øst Asia etter at skipet kom frem, ble planene kortvarige. Ettersom årene gikk, ble det også lansert planer om og ta i bruk skipet som ett flytende casino i Burma, rett over grensen til Thailand (ettersom gambling og casino i Thailand var forbudt), men disse planene ble aldri gjennomført.

Historien videre ble ett flytende opplag ved Son Island i Burma i mens skipet forfalt mere og mere. Flere redningsforsøk fra Norge ble aldri noen suksess og fikk ikke opp ett tilstrekkelig momentum for gjennomføring. 


Skipets Facebook-side er i dag den klart foretrukne kommunikasjonskanal for de fleste, denne siden blir derfor fra 1. januar 2016 avsluttet. 


For nyhetsarkiv, se vår side SISTE NYTT. 


© mskongolav.net  2012 - 2013 - 2014 - 2015